Behandling av kverke

Som nevnt over er kverke en B-sykdom i Norge og Mattilsynet vil stå for bekjempelsen. Dermed blir det et tett samarbeid mellom hesteeier/stalleier, veterinær og Mattilsynet. Stallen vil bli satt i karantene, dvs blant annet at ingen hester skal inn eller ut av stallområdet og det blir satt inn strenge hygienekrav på området. Veterinær og Mattilsynet vil verifisere diagnosen, gi råd om behandling og behandle samt gi instrukser for rengjøring, desinfeksjon og karantene. I forhold til behandling må hestene selv bekjempe infeksjonen, men veterinæren kan velge å gi smertestillende febernedsettende medisin og eventuell annen støtteterapi. Man bruker normalt ikke antibiotika i forbindelse med bekjempelse av en kverkeinfeksjon. Hvis byllene som hesten får under kjeven blir ømme kan veterinæren ta hull på dem slik at trykket lettes og pusset kommer ut. Man kan hjelpe hesten sin ved å gi den en varm tørr boks med et strø som ikke støver og oppbløtt fôr.

Hvordan er prognosen når hesten har hatt kverke?

De fleste hester som får kverke kommer seg heldigvis helt uten komplikasjoner. Det er en liten risiko for at infeksjonen kan spre seg til andre steder i hestens kropp, eller at hesten kan få immunmediert sykdom.

Send inn din historie

Har du en historie om hesten din som du gjerne vil dele med andre? Da må du veldig gjerne sende den til oss.

Les mer