Cookiepolitik

Oversikt

  1. Eieropplysninger
  2. Hva er cookies?
  3. Slik sletter eller blokkerer du for cookies
  4. Formål med cookies på vårt nettsted
  5. Google Analytics
  6. Facebook
  7. Bruk av personlig informasjon

1. Eieropplysninger

BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH NORDICS A/S

STRØDAMVEJ 52

2100 KØBENHAVN Ø

Telefon: +45 3915 8888

2. Hva er cookies?

En cookie er en liten tekstfil, som lagres på din datamaskin eller tilsvarende for å kunne gjenkjenne den. Det er ingen personlige opplysninger lagret i våre cookies, og de kan ikke inneholde virus.

3. Slik sletter eller blokkerer du for cookies

http://minecookies.org/cookiehandtering

4. Formål med cookies på vårt nettsted:

Teknisk funksjonalitet, så vi kan huske dine innstillinger.

Trafikkmåling, så vi vet hvor mange som besøker hjemmesiden vår.

Nettstedet anvender cookies fra en følgende tredjeparte, som har tilgang til gjeldene cookies:

5. Google Analytics

Nettstedet bruker cookies fra Google Analytics for å måle trafikken på nettstedet.

Du kan velge bort cookies fra Google Analytics her:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

6. Facebook

Nettstedet bruker cookies fra Facebook, for å dele innhold fra nettstedet. Dette anvendes kun i forbindelse med klikk på ”Del på Facebook”.

7. Bruk av personlig informasjon

Personlig informasjon gis aldri til tredjepart, med mindre du selv samtykker, og vi samler aldri personlig informasjon, uten at du selv har gitt oss informasjonen ved registrering eller deltagelse i en undersøkelse etc. Her samles informasjon om navn adresse, postnummer, e-post og dyreklinikk. 

Personlig informasjon brukes til å gjennomføre tjenesten, som informasjonen er innsamlet i forbindelse med. Utover det brukes informasjonen til å få større kjennskap til deg og øvrige brukere av nettstedet. Denne bruken kan bl.a. omfatte undersøkelser og analyser, som er rettet mot en forbedring av våre produkter, tjenester og teknologier.

Kontakt vedrørende personlig informasjon

Hvis du ønsker tilgang til informasjonen som er registrert om deg på LangtHesteliv, retter du henvendelsen til mette.lund@boehringer-ingelheim.com. Er det registrerte feil data, eller du har andre innvendinger, kan du rette henvendelsen til samme sted. Du har mulighet til å få innsikt i, hvilke informasjoner som er registrert om deg, og du kan protestere mot en registrering i henhold til bestemmelsene i Persondataloven.

Beskyttelse av personlig informasjon

Ifølge persondataloven skal din personlige informasjon oppbevares sikkert og fortrolig. Vi lagrer din personlige informasjon på datamaskiner med begrenset adgang, som er plassert i kontrollerte anlegg, og vår sikkerhet kontrolleres løpende for å avgjøre om våre brukeropplysninger håndteres forsvarlig, og hele tiden tas det hensyn til dine rettigheter som bruker. Vi kan dog ikke garantere 100 prosent sikkerhet ved dataoverføring via internettet. Det betyr, at det kan være en risiko for at uautoriserte får tilgang til informasjon, når data sendes og oppbevares elektronisk. Du gir derfor din personlige informasjon på eget ansvar.

Personlig informasjon slettes eller anonymiseres løpende etter at det formålet det ble innsamlet til, avsluttes. Personlig informasjon lagres i høyst 12 måneder etter bruk.

Den raske utviklingen av internettet betyr, at endringer i vår behandling av personlig informasjon kan bli nødvendig. Vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere og endre nåværende retningslinjer for behandling av personlig informasjon. Gjør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for «sist oppdatert» nederst på siden. I tilfelle av vesentlige endringer gir vi deg beskjed i form av en synlig beskjed på vårt nettsted. 

I forhold til den personlige informasjonen som er registrert om deg, har du ifølge persondataloven rett til å få opplyst hvilken personlig informasjon, som kan tilbakeføres til deg. Hvis det viser seg at informasjonen om deg er uriktig eller misvisende, har du rett til å kreve disse rettet, slettet eller blokkert.  Du kan til enhver tid motsette deg at informasjon om deg er gjenstand for behandling. Du kan også alltid trekke tilbake ditt samtykke. Du har mulighet til å klage over behandlingen av informasjonen og data vedrørende deg. Klage rettes til Datatilsynet, , jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Oppdatert 4. mai, 2015