Forebyggelse av influensa

Som nevnt er det veldig viktig at man forebygger best mulig mot at hesten skal bli smittet med influensa. Det gjør man ved å vaksinere. Det er viktig at alle hestene i stallen vaksineres, også hestene som ikke starter stevner og eldre hester. Virus kan nemlig oppformeres i disse hestene slik at smittepresset blir så stort at også de vaksinerte hestene blir syke. Vaksinerte hester har et mildere sykdomsforløp enn ikke-vaksinerte hester. 

Siden influensavirus muterer er det veldig viktig at man bruker an vaksine som inneholder virusstammer som er mest mulig oppdaterte. Dermed gir vaksinen best mulig beskyttelse mot sykdommen.

Hvis det er influensautbrudd i området kan man prøve å beskytte hestene ved å øke hygienen i stallen.

  • Man bør vaske og desinfisere hendene ofte og alltid mellom kontakt med forskjellige hester.
  • Bruk kun rent tøy og rene støvler i stallen, evt engangsovertrekkstøy om man er i kontakt med flere staller.
  • Begrens trafikk og adgang mellom staller og oppstallingsområder.
  • Ikke bruk samme fôrbøtter, vannbøtter og børster til flere hester.
  • Unngå at hestene hilser på hverandre og snuser på hverandres avføring.

Send inn din historie

Har du en historie om hesten din som du gjerne vil dele med andre? Da må du veldig gjerne sende den til oss.

Les mer