Fôring av hester med EMS

Av Veterinær Nanna Lutherson, Hestedoktoren

Langt de fleste hester med EMS lider av overvekt, og derfor skal de fôres til å få et effektivt vekttap. Noen få hester med EMS er undervektige, de fôres som hester med PPID. Det er viktig å vurdere hestens tilstand og anslå hestens forventede normalvekt. En 400 kg ponni som burde veie 325 kg skal fremover ikke fôres som en ponni på 400 kg, men kun de 325 kg den burde veie.

Et for raskt vekttap kan hos hester risikere å utløse fettlever, kolikk eller magesår. Derfor bør vekttapet skje gradvis, og hvis en hest er veldig overvektig kan dette godt ta ½-1 år! Som utgangspunkt bør man gå etter et vekttap på 0,5-0,7 % av kroppsvekten pr. uke. For en ponni på 300 kg, tilsvarer det et vekttap på 1,5-2 kg pr. uke.

Ved å slanke hesten økes dens følsomhet for insulin, og man reduserer risikoen for at den utvikler forfangenhet. Men vekttapet kan ikke kontrolleres så lenge hesten går på gress, så i vekttapsperioden kan den altså ikke gå på gress. Man kan selv måle fremgangen med et målebånd. Hesten taper først det fettet som sitter inne i bukhulen og derfor kan man med fordel både måle omkretsen i hestens gjordleie men også rundt det dypeste stedet på buken. Der vil man først registrere et vekttap (færre cm), mens et vekttap i gjordleie vil først kunne oppdages noe senere.
 

fodring_af_heste_med_ems_hoenet.jpg
Et høynett kan forlenge den tiden hesten bruker på å spise.

Til å begynne med fôres hesten med lav-energihøy med lavt sukkerinnhold. Den fôres i en mengde som tilsvarer 1,5 % av kroppsvekten pr. døgn (i kg tørrstoff), for en 300 kg ponni tilsvarer det 5 kg høy i døgnet. Denne mengden fôres det med i 6-8 uker. Hvis hesten ikke har gått ned i denne perioden, reduseres mengden av høy ytterligere til 1,25 % av kroppsvekten i 6-8 uker.

Hvis man ikke kan få tak i lav-energihøy, kan høyet eventuelt blandes opp med halm i en mengde på 0,5 kg pr 100 kg hest, og mengden av høy reduseres til 1 % av kroppsvekten.

Høyet fordeles på 4 daglige måltider, og kan med fordel gis i høynett eller slowfeeder, som forlenger den tiden hesten bruker på å spise.

I tillegg suppleres det med vitaminer, mineraler, aminosyrer og protein, slik at det daglige behovet hos hesten er dekket. For å forsyne hesten med de nødvendige næringsstoffene kan man velge å bruke en vitamin/mineralblanding og så supplere med et proteintilskudd som f.eks. soyaskrå (50-75 g/100 kg hest) eller også kan man velge en tilskuddsblanding med lavt kaloriinnhold og som dekker alle de nødvendige næringsstoffene til hesten med en svært liten mengde (150-200 g pr 100 kg hest). Det finnes flere blandinger som dekker disse kriteriene på det norske markedet.

Mosjon er en viktig del av vekttapet. Såfremt hesten ikke har vært forfangen settes det i gang med mosjon etter hestens evne, slik at kondisjon og muskulatur bygges opp. Hvis hesten har vært forfangen venter man med mosjon til den er over forfangenheten og igjen kan ta full støtte på beina.

traening_traen_til_holdbarhed_2_hestmedrytter.jpg

Mosjon er en viktig del av vekttapet

 

Send inn din historie

Har du en historie om hesten din som du gjerne vil dele med andre? Da må du veldig gjerne sende den til oss.

Les mer