Fôring av hester med forfangenhet

Av Dyrlæge Nanna Lutherson, Hestedoktoren

Det viktigste når en hest er forfangen er først og fremst å smertebehandle hesten helt akutt, og deretter å forsøke å identifisere årsaken til forfangenheten: skyldes forfangenheten en stoffskiftesykdom – enten PPID eller EMS? Eller skyldes det en feilgjæring i tykktarmen etter at hesten har forspist seg på store mengder gress eller korn? Eller har hesten vært utsatt for en infeksjon som kunne forårsake en forfangenhet? Det kunne eksempelvis være en livmorinfeksjon etter følling.

Inntil årsaken til forfangenheten er funnet settes hesten i boks med strø som ikke kan spises.

Hvis årsaken skyldes feilgjæring eller forspisning, tømmes magesekken og eventuell gass fra tykktarmen fjernes. Hesten fastes til det ikke lengre er symptomer på kolikk eller gassutspilling. Deretter startes det langsomt opp med høy med et lavt sukkerinnhold (<10 %). Hesten fôres med en mengde som tilsvarer 1 % av kroppsvekten (målt i kg tørrstoff). For en 500 kg hest tilsvarer det ca. 6 kg høy fordelt på mange små måltider.

Etter ca. 2 døgn kan mengden av høy økes til ca. 10 kg til 500 kg hest, og det suppleres med vitaminer, mineraler og protein. Når hesten ikke lenger er forfangen, vendes den gradvis tilbake til normal fôring.

Om hesten kan komme på gress igjen avhenger av om det er en annen årsak til forfangenheten enn feilgjæring. Hvis det ikke er tilfellet, kan hesten gradvis tilvennes gresset igjen når den er helt symptomfri fra forfangenheten. Bare opptil en time om dagen de første dagene, og tiden økes gradvis over en periode på 2-3 uker.

fodring_af_heste_med_forfangenhed_mundkurv.jpg

En forfangen hest, som lider av en stoffskiftesykdom, enten PPID eller EMS, fôres i det akutte stadiet med høy eller ensilage med et lavt sukkerinnhold i en mengde som tilsvarer 1,5-2 % av hestens kroppsvekt, avhengig av hestens hold. Samtidig kombineres med en fôrblanding med meget lavt stivelse- og energiinnhold, høyt innhold av vitaminer, mineraler, aminosyrer (methionin og lysin) og protein, som gis i en svært liten mengde til å begynne med (mindre enn 200g pr 100 kg kroppsvekt i døgnet).

En forfangen PPID-hest kan ikke komme på gress før den er helt over sin forfangenhet og blodets ACTH-nivå er normalisert. Når det er det kan hesten gradvis vennes til gress igjen, og kan begynne med 30-60 minutter om dagen.

For hester med EMS gjelder det at de først kan komme på gress når deres insulin-sensitivitet er økt og de har nådd sin idealvekt. Dette vil minimum vare 2-3 måneder etter forfangenheten og i noen tilfeller kan vekttapet ta opptil et år, avhengig av hvor overvektig hesten var til å begynne med. Inntil da fôres hesten svært restriktivt for å oppnå det ønskede vekttap.

Uansett hva årsaken er til forfangenheten, er det svært viktig å følge disse retningslinjene:

  • Ingen godbiter overhodet!
  • Høy veies og gis etter hestens vekt
  • Høyet deles i 4 måltider
  • Man kan med fordel bruke et høynett eller slowfeeder for at forlenge tiden det tar å spise
  • Hvis høyet har et høyt energiinnhold kan det eventuelt blandes med opptil 40 % halm

fodring_af_heste_med_forfangenhed_slowfeeder.jpg

En slowfeeder kan forlenge den tiden hesten bruker på å spise.

Send inn din historie

Har du en historie om hesten din som du gjerne vil dele med andre? Da må du veldig gjerne sende den til oss.

Les mer