Stell av den eldre hest

Alder er ingen sykdom, men kan resultere i forandringer som gjør kroppen mer mottakelig for sykdom . Ofte anvendes 15 år som en grense for når en hest begynner å bli gammel, men dette kan være svært individuelt.

Stell av tenner

Generelt har mange eldre hester problemer i munnen som bør behandles. Tyggeflatene kan være nedslitte og derfor bør en ting som tannrasping skje forsiktig. Det kan dannes kroker for å kompensere for nedslitingen, tenner kan være løse eller mangle, fôrpakning i hulrom og skader på tannkjøtt og innsiden av kinnene er symptomer man ofte ser. Ytterligere er det viktig å være oppmerksom på om hesten skjærer tenner, spiser langsomt, har dårlig ånde, samt om det er ufordøyd fôr i avføringen.

Det er viktig at tennene til den eldre hesten kontrolleres og eventuelt behandles regelmessig, f.eks. som en del av helsekontroll to ganger i året.

En feilaktig utført behandling kan forverre og forkorte hestens liv, så vær nøye med hvem du benytter
Husk å tilpasse bittet til munnens tilstand


pleje_af_den_aeldre_hest_tandeftersyn_0.jpg

Tannstell er viktig

Stell av hover

Med alderen vil hovene til hesten vokse langsommere, men forleng ikke intervallet mellom skoingene. Det kan i enkelte tilfeller være nødvendig å avkorte tåen for å lette overrullingen. En såle kan eventuelt hjelpe når hovapparatet har satt seg korrekt igjen. Hvis det er mistanke om dårligere hovkvalitet, bør det sjekkes om fôrplanen er tilstrekkelig. Alderdom skal dog ikke tilskrives alle tegn på forandring, og oppdager man mer alvorlige symptomer bør en veterinær kontaktes:

  • Hvis smeden ser tegn på forfangenhet må veterinæren kontaktes, da dette kan være tegn på sykdom hos den eldre hesten
  • Tilbakevendende hovbyller kan også være tegn på sykdom, snakk med veterinæren din om dette


pleje_af_den_aeldre_hest_smed_beslag_1.jpg

Hovslageren kan veilede om beskjæring

Vær oppmerksom på hud, pelslag, knokler, ledd,  muskulatur og luftveier

Det er en naturlig del av aldringen at pelsen blir tynnere og mer matt. Vær likevel oppmerksom på at store, plutselige pelsforandringer eller forsinkelse av felling kan være sykdomsrelatert.

Likeledes er det helt naturlig at en hest vil være stivere i kroppen og har behov for lengre oppvarming i takt med at den blir eldre. Hestens evne til å bygge muskler kan være dårligere enn hos yngre hester. Tilpasset trening og fôrtilskudd kan her være et godt supplement for å optimalisere restitusjonsevnen.

En hest med en kronisk luftveislidelse kan bli dårligere med alderen, og det kan bli nødvendig med miljøendringer og tilpasning av medisin. Tilbakevendende luftveislidelser kan være tegn på annen underliggende sykdom.

Fôr til den eldre hesten

Tenk på at grovfôret skal være næringsrikt og lett å tygge, eventuelt bløtlagt, gjerne ad libitum. Eldre hester trenger mer protein enn yngre voksne hester, og den kan være følsom overfor for mye stivelse.

  • Ikke gjør plutselige endringer i fôrplanen – ikke gjør endringer på en fôrplan som fungerer!

Ved fôring i grupper så må du huske på at eldre hester kan være lave i rang og jages vekk fra fôret.

Den sosiale delen av alderdommen

I takt med at en hest blir eldre og svakere skjer det ofte endringer i flokkens hierarki, hvor den eldre hesten vil fremstå lavere rangert og føle seg usikker. Det kan derfor være en mulighet at den går alene eller sammen med en enkelt venn i fred og ro.

  • Den eldre hesten kan ha vanskeligere for å tilpasse seg en ny flokk eller nytt miljø

pleje_af_den_aeldre_hest_smaaflokke.jpgDen eldre hesten kan foretrekke en mindre flokk

Sjekkliste hos eldre hester

Regelmessig veterinærkontroll anbefales 1-2 ganger i året med allmenn undersøkelse av hestens velbefinnende og likeledes med jevne mellomrom:

  • Ormekur
  • Tannstell
  • Hovstell

Snakk eventuelt med en veterinær om hestens behov og få tilrettelagt de beste vilkårene.

Send inn din historie

Har du en historie om hesten din som du gjerne vil dele med andre? Da må du veldig gjerne sende den til oss.

Les mer